15.08.2003 VTT Yverdon – Montreux

Tag1: Yverdon – Moudon – Bulle – La Gruyère (AS, PG, RF, MS, RT)
Tag 2a: La Gruyère – La Roche – Fribourg (RF, RT)
Tag 2b: La Gruyère – Montreux (AS,PG,MS)