16.09.2010 Rimella (5 Tage)

Tag 1: Forno – Rimella
Tag 2: Rimella – Alpe – Alpe – Rimella
Tag 3:Rimella – Passo – Rimella
Tag 4: Rimella – San Gottardo – Alpe – Rimella
Tag 5:Rimella Dorchietta – Ponte Grande (RF,RT,PG,MG,BF)